Scroll to top

Τι είναι το Hackathon;

Hack (creative problem solving = δημιουργική επίλυση προβλημάτων)
athon (marathon = μαραθώνιος)
Το Hackathon είναι ένας διαγωνισμός όπου οι συμμετέχοντες, αφήνοντας στην άκρη πιθανούς περισπασμούς, αφιερώνονται στο να δουλέψουν σε ομάδες, με σκοπό την επίλυση δύσκολων προβλημάτων, με κίνητρο βραβεία, προθεσμίες και απεριόριστα αναψυκτικά!

Τι είναι το Hack the Lab;

Πρόκειται για έναν μαραθώνιο (hackathon) ανάπτυξης εφαρμογών και λύσεων software/hardware με σκοπό την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών ενός σύγχρονου Εργαστηρίου Τεχνολογίας, την ενίσχυση του ψηφιακού του εμπλουτισμού με φόντο το μέλλον, αλλά και την προώθηση της νεανικής καινοτομίας.

Χρειάζεσαι έμπνευση;

Παρακάτω θα βρεις ενδεικτικές θεματικές για να ξεκινήσεις:

Έξυπνη διαχείριση χώρου

Έξυπνος Φωτισμός| Σύστημα για τη διαχείριση του φωτισμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργαστηρίου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και τον βέλτιστο φωτισμό ανάλογα με την εκάστοτε δραστηριότητα.

Έλεγχος Συνθηκών Εργασίας| Η πρόταση μπορεί να αφορά εφαρμογή είτε φυσικό αντικείμενο-σταθμό που θα πληροφορεί το προσωπικό και τους επισκέπτες για τις συνθήκες του χώρου όπως θερμοκρασία, υγρασία και επίπεδα θορύβου.

Αυτοματοποιημένο σύστημα ειδοποίησης εισόδου στο εργαστήριο| Η πρόταση μπορεί να αφορά σε σύστημα ή εφαρμογή κινητού που θα ειδοποιεί το προσωπικό του εργαστηρίου για την είσοδο επισκέπτη στον χώρο.

Διαχείριση Lockers| Η πρόταση μπορεί να αφορά τη διαθεσιμότητα του ντουλαπιού, ανέπαφο κλείδωμα και ξεκλείδωμα ή/και τον αριθμό του ντουλαπιού.

Αυτόματη / Έξυπνη υποδοχή (Reception)| Η κατηγορία αυτή αφορά σύστημα/ εφαρμογή ή άλλο που θα δίνει στους επισκέπτες πληροφορίες σε σχέση με τον χώρο χωρίς να χρειαστεί να εισέλθουν στον χώρο. Για παράδειγμα: Ποιος είναι ο σκοπός του Eργαστηρίου, για ποιες ηλικιακές ομάδες υπάρχουν προγράμματα, αν είναι ο χώρος επισκέψιμος στο ευρύτερο κοινό κ.ά.

Συνδεσιμότητα | Smart Lab

Τηλεπαρουσία| Αφορά την εξ αποστάσεως παρακολούθηση εργαστηρίων από μαθητές αλλά και την εξ αποστάσεως εισήγηση εργαστηρίων.

Tools monitoring| Αφορά την παρακολούθηση από το κοινό της χρήσης εργαλείων όπως ο 3d printer (π.χ. Αν τυπώνει και τι), ο 3d scanner και άλλα εργαλεία.

Project monitoring| Αφορά την παρακολούθηση στοιχείων από την πρόοδο των κατασκευών που γίνονται στο εργαστήριο όπως πληροφορίες για το θέμα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, τι έχει κατασκευαστεί στα μηχανήματα του εργαστηρίου ή τι έχει σχεδιαστεί για αυτές.

Εφαρμογή Διαχείρισης Εργαστηρίων| Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να φτιάξουν μία εφαρμογή για φορητές συσκευές, ώστε να έχουν άμεση πληροφόρηση σε σχέση με τα εργαστήρια π.χ. περιγραφές, ώρες, πληρότητα, ειδοποιήσεις για επικείμενα εργαστήρια, αυτόματες ειδοποιήσεις-υπενθυμίσεις για εργαστήρια στα οποία έχουν κάνει εγγραφή κ.λπ.

Επαυξημένος Εκπαιδευτικός Χώρος

Εικονικός βοηθός εισηγητή| Ο εικονικός βοηθός (τύπου Siri, Cortana, Alexa) μπορεί να είναι μέρος μιας επαυξημένης εμπειρίας εκπαίδευσης. Μπορεί να έχει δυνατότητες προβολής μέσα στην αίθουσα, να απαντά σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων, μπορεί να έχει εποπτεία της τάξης ή απλά να λειτουργεί ως υποστήριξη του εισηγητή (speech to text, chatbot).

Σχεδιασμός kit στήριξης μαθητών| Σκοπός είναι οι μαθητές να παρακολουθούν τα εργαστήρια με τον δικό τους ρυθμό, όπως να βρίσκουν τα βήματα του εργαστηρίου που χάνουν, χρήσιμες πληροφορίες για αυτό και υλικό που χρειάζονται μέσω αντικειμένων με τα οποία έρχονται άμεσα σε επαφή όπως π.χ. πάγκοι εργασίας/ τραπέζια αυξημένων δυνατοτήτων, έξυπνοι πίνακες.

Immersive Experience| Τα επαυξημένα μέσα αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και μπορούν να κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία μια ιδιαίτερη εμπειρία καθώς και να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση δύσκολων θεμάτων. Τέτοια μέσα μπορεί να είναι διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία και εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες Augmented Reality, Virtual Reality και Mixed Reality, εφαρμογές για game based learning, εφαρμογές Digital Twin και άλλα.

Συχνές ερωτήσεις

Γενικά
Διαδικασία
Λοιπές πληροφορίες
Γενικά

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο Hack the Lab;

Στον διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή νέοι 14-19 ετών.

Υπάρχει κόστος συμμετοχής;

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Υπάρχει δυνατότητα παραμονής την νύχτα στον χώρο;

Οι ώρες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020, 08.30-20.30 και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, 08.00-20.00. Δεν υπάρχει η δυνατότητα παραμονής τη νύχτα στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Υπάρχει πρόβλεψη για φαγητό;

Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού θα διατίθεται καφές, νερό και αναψυκτικά και το μεσημέρι θα προσφερθεί ελαφρύ φαγητό και τις δύο μέρες του διαγωνισμού.

Διαδικασία

Τι χρειάζεται να φέρουν τα μέλη των ομάδων μαζί τους;

Υπολογιστές και φορτιστές. Το UTech Lab θα διαθέσει μέχρι 7 laptops του εργαστηρίου σε όσους δεν έχουν. Για τις ομάδες που θα το χρειαστούν και δεν θα διαθέτουν δικό τους, θα διατίθενται έτοιμα kits ηλεκτρονικής (Arduino, Raspberry Pi κ.λπ.) από τους διοργανωτές κατά τις ημέρες του διαγωνισμού.

Ποια εργαλεία προγραμματισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιεσδήποτε πλατφόρμες, εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, APIs, βιβλιοθήκες ή υπηρεσίες που είναι ελεύθερα διαθέσιμες (ανοιχτού κώδικα), όπως επίσης και πολυμεσικό υλικό (βίντεο, μουσική και φωτογραφίες) που διατίθενται με άδεια χρήσης creative commons.

Τι θα συμβεί αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή πριν την λήξη του διαγωνισμού;

Οι ομάδες δεν μπορούν να υπερβούν τον χρόνο που θα δοθεί για την υλοποίηση της λύσης. Ο βαθμός υλοποίησης που θα επιτευχθεί είναι κριτήριο αξιολόγησης με μεγάλη βαρύτητα.

Αναμένεται να δουλέψουμε ατομικά ή σε ομάδες;

Θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε ομάδες 2-4 ατόμων. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού σημαντικό ρόλο παίζει η συνεργατικότητα και η καλή διάθεση. Αν δεν έχετε δημιουργήσει δική σας ομάδα, πριν την αίτηση συμμετοχής σας, θα τοποθετηθείτε σε ομάδα με πρωτοβουλία των διοργανωτών, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που θα έχετε δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής σας.

Πότε θα δοθούν τα βραβεία;

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους νικητές αμέσως μετά την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής.

Θα προσφερθεί βοήθεια στις ομάδες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού;

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) από μέντορες με εμπειρία στους τομείς του προγραμματισμού και των σύγχρονων τεχνολογιών.

Λοιπές πληροφορίες

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία μου;

Θα χρειαστεί να δώσετε το όνομα και το επώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες χρήσιμες για τη σωστή και ισότιμη για όλους διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής και την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα πατώντας εδώ.

Χρειάζεται να υπογράψω κάποιο συμφωνητικό;

Όχι, αλλά όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό Hack the Lab πρέπει να αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου, με τον οποίο θα γίνει χρήση των στοιχείων τους.

Αν εξακολουθώ να έχω απορίες σχετικά με το διαγωνισμό;

Για οποιαδήποτε απορία έχετε παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, τα FAQs, τους όρους συμμετοχής και την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα εδώ. Αν εξακολουθείτε να έχετε αναπάντητες ερωτήσεις, ενημερώστε μας στο utechlab@eef.edu.gr και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Πρόγραμμα

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020
08.30-09.00 Προσέλευση
09.00-10.00 Εισαγωγικές παρουσιάσεις
10.00-20.30 Eργασία ομάδων
Από τις 14.00-14.45 θα προσφέρεται γεύμα
20.30 Λήξη εργασιών πρώτης μέρας
Κυριακή 8 Μαρτίου 2020
08.00 Προσέλευση
08.00-17.30 Εργασία ομάδων
Από τις 13.30 - 14.15 θα προσφέρεται γεύμα
17.30-19.00 Παρουσίαση των εφαρμογών
19.00-19.45 Συνάντηση κριτικής επιτροπής
19.45-20.00 Βραβεύσεις/κλείσιμο εκδήλωσης

Βραβεία

1η ομάδα

Δωροεπιταγή αξίας

800€

από την αλυσίδα καταστημάτων Public

2η ομάδα

Δωροεπιταγή αξίας

400€

από το κατάστημα Grobotronics

Χορηγός Β' βραβείου

3η ομάδα

Δωροεπιταγή αξίας

200€

από το κατάστημα Cableworks

Νικητές

1ο βραβείο
Full Stack Overflow Devs

Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές Κυριάκο Διαούρτα (Γ' Λυκείου), Μαρίνο Παπαδάκη (Γ' Γυμνασίου) και Βασίλη Σεβασλίδη (Γ' Λυκείου).

2ο βραβείο
Teen Tech Rises

Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές Δημήτριο Δαφέρμο (Γ' Γυμνασίου), Γεώργιο Καλτσή (Γ' Γυμνασίου), Κωνσταντίνο Καντιώτη (Β' Γυμνασίου) και Ευστρατία Κολυδά (Γ' Γυμνασίου).

3ο βραβείο
CodeChickens

Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές Ιωάννη Κρόιτορ-Καταρτζίου (Β' Λυκείου), Ορφέα Μάνο-Τουζλουκώφ (Α' Λυκείου), Αχιλλέα Χάιτα (Α' Λυκείου) και την πρωτοετή φοιτήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, Βιργινία Κωσταρά.

Απονεμήθηκαν επίσης δύο έπαινοι για εξαιρετικά δείγματα αλτρουϊσμού και συνεργατικότητας που επέδειξαν οι ομάδες.

Α' έπαινος
Hackers-code crackers-slackers

Αποτελείται από τους μαθητές Ελένη Μουχλή (Β' Γυμνασίου), Έκτορα Νομίδη-Μπραζά (Α' Λυκείου) και Αλεξία Τζοβάρα (Β' Γυμνασίου).

Β' έπαινος
TakeCare

Αποτελείται από το μαθητή Γιάννη Αναγνωστόπουλο (Γ' Λυκείου) και τον πρωτοετή φοιτητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου, Βασίλη Τσελάνι.

Gallery

Ομιλητές

Σωτήριος Κωτσόπουλος

Διομήδης Σπινέλλης

Κριτές

Κώστας Καρπούζης

Θεολόγος Κελέσογλου

Νικόλαος Παπασπύρου

Δημήτρης Σαγιάννης

Δήμητρα Τσουμπρή

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

210 9469 694

Email

utechlab@eef.edu.gr

Με την συνεργασία και την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα

usemba

Συνεργαζόμενοι φορείς

Σωτήριος Δ. Κωτσόπουλος

Ο Σωτήριος Δ. Κωτσόπουλος ερευνά την επίδραση που έχουν οι υπολογιστικές διαδικασίες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις σχέσεις μεταξύ μορφής, λειτουργίας και απόδοσης. Ως επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και ερευνητικός συνεργάτης στο Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) διδάσκει μαθήματα υπολογιστικά υποβοηθούμενης σχεδίασης, διεξάγει διεπιστημονική έρευνα και εξετάζει τις εφαρμογές των διαδικτυωμένων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αρχιτεκτονική, τόσο σε κλίμακα μεμονωμένων κτιρίων, όσο και σε πολεοδομική κλίμακα.  Ο Σωτήριος Δ. Κωτσόπουλος έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στον υπολογιστικά υποβοηθούμενο σχεδιασμό, και S.M.Arch. στην τεχνολογία σχεδιασμού από το MIT. Με υποτροφία Fulbright και υποτροφία του Ιδρύματος Ευγενίδου έλαβε πτυχίο M.Arch. από το Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc). Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός του ΕΜΠ.

Διομήδης Σπινέλλης

Ο καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης είναι πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει τα βραβευμένα και ευρέως μεταφρασμένα βιβλία «Code Reading: The Open Source Perspective» και «Code Quality: The Open Source Perspective», καθώς και πάνω από 300 επιστημονικά άρθρα που έχουν λάβει περισσότερες από 8.000 ετεροαναφορές. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του έχει τίτλο «Effective Debugging: 66 Specific Ways to Debug Software and Systems». Έχει διατελέσει διευθυντής σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού IEEE Software, καθώς και επί δεκαετία συντάκτης της τακτικής στήλης του «Tools of the Trade». Εργαλεία και βιβλιοθήκες λογισμικoύ ανοικτού κώδικα που έχει υλοποιήσει αποτελούν τμήμα των λειτουργικών συστημάτων Apple macOS και BSD Unix. Κατέχει τον τίτλο του διακεκριμένου μέλους στις οργανώσεις ACM και IEEE.

Δρ. Κώστας Καρπούζης

Ο Δρ. Κώστας Καρπούζης είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ και Head of Games Programming στη SAE Athens. Είναι ο Student Activities Chair για το IEEE Greece και πρόεδρος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΜηΠΕΕ). Τα παιχνίδια “Siren” και “Navigo”, στα οποία συνεργάστηκε στη σχεδίαση και την ανάπτυξή τους, βραβεύτηκαν σαν “Best Serious Game in Europe” από την “Serious Games Society” το 2013 και το 2018, αντίστοιχα. Είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Girls go Coding για την προώθηση του προγραμματιστικού αλφαβητισμού στα κορίτσια και τις γυναίκες και μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού Famelab για την επικοινωνία της επιστήμης που διοργανώνεται από το British Council.

Θεολόγος Κελέσογλου

Ο Θεολόγος Κελέσογλου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και δραστηριοποιείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει ειδικευθεί σε Electronic Design Automation, τομέα στον οποίον εργάστηκε επί μακρόν στο Silicon Valley των ΗΠΑ. Είναι κάτοχος των πτυχίων Δίπλωμα, M.S. και Ph.D. από τα ΑΠΘ, Caltech και UC Berkeley αντίστοιχα. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν software development, user-interface design, computer-aided design και STEM education. Είναι τεχνικός σύμβουλος του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Νικόλαος Παπασπύρου

Ο Νικόλαος Παπασπύρου είναι Καθηγητής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διδάσκει εισαγωγικά μαθήματα στον προγραμματισμό υπολογιστών, καθώς και μαθήματα σχετικά με τη θεωρία και την υλοποίηση γλωσσών προγραμματισμού. Είναι απόφοιτος του ΕΜΠ (1993), κατέχει M.Sc. στην επιστήμη των υπολογιστών από το Cornell University (1995) και διδακτορικό στην Πληροφορική από το ΕΜΠ (1998).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα συστήματα τύπων, τη σημασιολογία γλωσσών προγραμματισμού, την επαλήθευση προγραμμάτων, τη στατική ανάλυση λογισμικού και την κατασκευή μεταγλωττιστών. Έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και εκπόνηση έργων R&D. Από το 2006 έως και σήμερα είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής, διοργανωτής του camp προετοιμασίας των εθνικών ομάδων (Γυμνασίου και Λυκείου) και συνοδός των εθνικών ομάδων στην Ολυμπιάδα και τη Βαλκανιάδα Πληροφορικής.

Δημήτρης Σαγιάννης

Ο Δημήτρης Σαγιάννης γεννήθηκε το 1978. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΤΕΙ Καλαμάτας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του University of the West of Scotland με τίτλο MSc Quality in Management. Κατέχει εργασιακή εμπειρία 17 ετών σε μεγάλους οργανισμούς όπως η INTRACOM S.A, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. Είναι υπεύθυνος του Sparti TechLab, όπου τα τελευταία 4 χρόνια έχει υλοποιήσει πάνω από 120 εργαστήρια ρομποτικής και τρισδιάστατης εκτύπωσης, προγραμματισμού, ψηφιακής παιδείας κ.ά. Ασχολείται με Web Design, Lego Education Programming, Digitalization, IT administration, Social Media Promotions, S.E.O κ.ά.

Δήμητρα Τσουμπρή

Η Δήμητρα Τσουμπρή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992 και είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του ΕΜΠ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει τις σπουδές της στο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με τίτλο «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Χώρος – Πολιτισμός – Σχεδιασμός». Ασχολείται κυρίως με τις εφαρμογές νέων τεχνικών στον σχεδιασμό, τις νέες τεχνολογίες και τον προγραμματισμό των κατασκευών (physical computing). Έχει ενεργό ρόλο στην έρευνα για τις νέες τεχνολογίες στον σχεδιασμό. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τη μουσική, το γράψιμο και τη διαχείριση του blog της.